Stomatologia ogólna

Przegląd 100,00 zł
Nauka szczotkowania 50,00 zł
Konsultacja stomatologiczna 100,00 zł
Konsultacja implantologiczna 200,00 zł
Wypełnienie 200,00 – 300,00 zł
Odbudowa powyżej ¾ zęba od 300,00 zł
Wypełnienie w zębach mlecznych 150,00 – 200,00 zł
Wypełnienie kanałów (I,II,III) 300,00 / 400,00 / 500,00 zł
Reendo 250,00 – 350,00 zł
Opracowanie kanałów 200,00 – 350,00 zł
Opatrunki w trakcie leczenia kanałowego 80,00 – 120,00 zł
RTG (pacjent gabinetu / z zewnątrz)   30,00 zł
Pantomogram 100,00 zł
Cefalometria 100,00 zł
Znieczulenie 40,00 zł
Scaling 200,00 zł
Piaskowanie 200,00 zł
Pakiet (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) 350,00 zł
Fluoryzacja zębów 100,00 zł
Lakowanie 1 ząb 100,00 zł
Lapisowanie (do 4 zębów/ powyżej 4 zębów) 50,00 / 70,00 zł
Wybielanie 1 łuk 800,00 zł
Ekstrakcja zęba prosta 200,00 zł
Ekstrakcja zęba złożona 250,00 – 350,00 zł
Ekstrakcja ósemki od 350,00 zł
Ekstrakcja szycie 50,00 zł
Ekstrakcja spongostan 50,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 100,00 – 200,00 zł
Podcięcie wędzidełka 150 zł
Osocze (prf) 150 zł
Icon 250,00 zł
Opatrunek do kieszonki / płukanie kieszonki 80 zł

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna 120,00 zł
Modele diagnostyczne 150,00 zł
Plan leczenia 200,00 zł
Aparat stały metalowy 2100,00 zł
Aparat stały porcelanowy 3000,00 zł
Aparat stały kryształowy 3500,00 zł
Wizyty z aparatem stałym metalowym 180,00 / 250,00 zł
Wizyty z aparatem stałym estetycznym 220,00 / 300,00 zł
Zdjęcie aparatu stałego 200,00 zł
Płytka retencyjna 550,00 zł
Reteiner 400,00 zł
Kontrola z retencją 80,00 zł
Aparat ruchomy jednoszczękowy 850,00 zł
Aparat ruchomy dwuszczękowy 900,00-1200,00 zł
Wizyta z aparatem ruchomym 120,00 zł
Naprawa aparatu ruchomego 200,00 zł
Dystalizator Carriere 1000,00 zł
Hyrax 900,00 zł
Płytka Nance’a 400,00 zł
Rotator 300,00 zł
Expander 350,00 zł
Wyciąg zewnątrzustny HG 400,00 zł
Łuk podniebienny GSH 300,00 zł
Maska twarzowa 700,00 zł
Separacja 30,00 zł
Awaria (przyklejenie zamka) 50,00 zł

Protetyka

Proteza termoplastycznaa 1800,00 zł
Proteza szkieletowa 1800,00 zł
Zatrzask w protezie szkieletowej 600,00 zł / szt.
Proteza szkieletowa nakładkowa 2100,00 zł
Proteza akrylowa całkowita 1300,00 zł
Proteza częściowa 1 punkt 90,00 zł
Wkład k-k: pojedynczy/ włókno szklane 420,00 zł
Wkład k-k: złożony/włókno szklane 500,00 zł
Wkład k-k na złocie pojedynczy 420,00 zł + koszt złota
Wkład k-k na złocie złożony 500,00 zł + koszt złota
Korona kompozytowa 700,00 zł
Most adhezyjny 1600,00 zł
Korona porcelanowa 900,00 zł
Korona porcelanowa na złocie 1000,00 zł + złoto
Korona pełnoceramiczna / licówka / cyrkonowa 1800,00 zł
Korona akrylowa / metalowa 400,00 zł
Onlay/Inlay 700,00 zł
Szynowanie włóknem szklanym 250,00 zł / punkt
Szyna relaksacyjna miękka/twarda 550,00 zł
Naprawa protezy, sklejenie, dostawienie zęba 200,00 zł za element
Podścielenie protezy 450,00 zł
Zacementowanie pracy protetycznej z innego gabinetu 150,00 zł

Sedacja / Ozonoterapia

Ozonoterapia 50,00 zł za zabieg
Próba sedacji 80,00 zł
Sedacja wziewna 150,00 zł / 30 min
Solcoseryl 50,00 zł / dawka

Implanty

Wszczepienie implantu MegaGen / Nobel Biocare 3000,00 / 4000,00 zł
Biomateriał 1000 – 1500 zł
Korona na implancie standardowa 3000,00 zł
Korona na implancie pełnoceramiczna 4000,00 zł