Stomatologia ogólna

Przegląd 60,00 zł
Nauka szczotkowania 40,00 zł
Konsultacja stomatologiczna 100,00 zł
Konsultacja implantologiczna 200,00 zł
Wypełnienie 200,00 – 300,00 zł
Odbudowa powyżej ¾ zęba od 300,00 zł
Wypełnienie w zębach mlecznych 140,00 – 180,00 zł
Wypełnienie kanałów (I,II,III) 200,00 / 260,00 / 340,00 zł
Reendo 150,00 – 250,00 zł
Opracowanie kanałów 150,00 – 200,00 zł
Opatrunki w trakcie leczenia kanałowego 80,00 – 120,00 zł
RTG (pacjent gabinetu / z zewnątrz) 20,00 / 30,00 zł
Pantomogram 80,00 zł
Cefalometria 80,00 zł
Znieczulenie 40,00 zł
Scaling całkowity 150,00 -180,00 zł
Scaling częściowy 80,00 – 120,00 zł
Piaskowanie 150,00 – 200,00 zł
Pakiet (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) 300,00 zł
Fluoryzacja zębów 100,00 zł
Lakowanie 1 ząb 100,00 zł
Lapisowanie (do 4 zębów/ powyżej 4 zębów) 50,00 / 70,00 zł
Wybielanie 1 łuk 750,00 zł
Ekstrakcja zęba prosta 200,00 zł
Ekstrakcja zęba złożona 250,00 – 300,00 zł
Ekstrakcja ósemki od 300,00 zł
Ekstrakcja szycie 50,00 zł
Ekstrakcja spongostan 50,00 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 50,00 – 150,00 zł
Osocze (prf) 150,00 zł

Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna 120,00 zł
Modele diagnostyczne 150,00 zł
Plan leczenia 200,00 zł
Aparat stały metalowy 1900,00 zł
Aparat stały porcelanowy 2800,00 zł
Aparat stały kryształowy 3500,00 zł
Wizyty z aparatem stałym metalowym 180,00 / 250,00 zł
Wizyty z aparatem stałym estetycznym 220,00 / 300,00 zł
Zdjęcie aparatu stałego 150,00 zł
Płytka retencyjna 500,00 zł
Reteiner 350,00 zł
Kontrola z retencją 80,00 zł
Aparat ruchomy jednoszczękowy 850,00 zł
Aparat ruchomy dwuszczękowy 900,00-1200,00 zł
Wizyta z aparatem ruchomym 100,00 zł
Naprawa aparatu ruchomego 180,00 zł
Dystalizator Carriere 1000,00 zł
Hyrax 800,00 zł
Płytka Nance’a 350,00 zł
Rotator 300,00 zł
Expander 350,00 zł
Wyciąg zewnątrzustny HG 400,00 zł
Łuk podniebienny GSH 250,00 zł
Maska twarzowa 550,00 zł
Separacja 30,00 zł
Awaria (przyklejenie zamka) 50,00 zł

Protetyka

Proteza termoplastycznaa 1800,00 zł
Proteza szkieletowa 1800,00 zł
Zatrzask w protezie szkieletowej 600,00 zł / szt.
Proteza szkieletowa nakładkowa 2100,00 zł
Proteza akrylowa całkowita 1300,00 zł
Proteza częściowa 1 punkt 90,00 zł
Wkład k-k: pojedynczy/ włókno szklane 420,00 zł
Wkład k-k: złożony/włókno szklane 500,00 zł
Wkład k-k na złocie pojedynczy 420,00 zł + koszt złota
Wkład k-k na złocie złożony 500,00 zł + koszt złota
Korona kompozytowa 700,00 zł
Most adhezyjny 1600,00 zł
Korona porcelanowa 900,00 zł
Korona porcelanowa na złocie 1000,00 zł + złoto
Korona pełnoceramiczna / licówka 1800,00 zł
Korona cyrkonowa 1600,00 zł
Korona akrylowa 400,00 zł
Korona metalowa lana 400,00 zł
Szyna relaksacyjna miękka/twarda 550,00 zł
Naprawa protezy, sklejenie, dostawienie zęba 200,00 zł za element
Podścielenie protezy 450,00 zł
Zacementowanie pracy protetycznej z innego gabinetu 150,00 zł

Sedacja / Ozonoterapia

Onlay/Inlay 700,00 zł
Ozonoterapia 50,00 zł za zabieg
Próba sedacji 80,00 zł
Sedacja wziewna 150,00 zł / 30 min
Solcoseryl 50,00 zł / dawka

Implanty

Wszczepienie implantu MegaGen / Nobel Biocare 3000,00 / 4000,00 zł
Korona na implancie standardowa 3000,00 zł
Korona na implancie pełnoceramiczna 4000,00 zł